Elektroninių sistemų katedros absolventams siūlomų baigiamiųjų darbų(BD) užsakymo forma.
start
 
BD siūlymo autorius

 
Vardas pavardė, pareigos: *

 
Organizacija: *

 
Tel. numeris: *

 
BD apibūdinimas

 
Darbo tikslas: *

 
Darbo paskirtis ir sudėtis:

 
Techniniai reikalavimai:

 
BD rengimo parama

 
Suteikiama praktikos galimybė:

     
 
Suteikiama galimybė eksperimentuoti, maketuoti ir testuoti:

     
 
Remiama elektronikos elementine baze ir medžiagomis:

     
 
Kita parama:

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform